Buitenschoolse opvang (BSO)
           


Op obs Wynwizer werken we met een continurooster. We starten om 8.25 uur en gaan tot 14.15 uur naar school. De kinderen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht. Aansluitend gaan ze naar buiten.

Heeft u voor- en/of na schooltijd opvang voor uw kind nodig? Onze school heeft de buitenschoolse opvang (BSO) met Sinne kinderopvang geregeld. U kunt uw kind voor school vanaf 7.30 uur naar de BSO-locatie brengen. De medewerkers van Sinne zorgen ervoor dat uw kind op tijd naar school wordt gebracht. Met u spreken ze af of uw kind op het plein mag spelen of naar de klas gebracht wordt. Na schooltijd worden de kinderen bij school opgehaald door Sinne, wellicht heeft u de medewerkers op het schoolplein wel gezien in hun opvallende oranje jassen. Op de BSO is van alles te beleven en te ontdekken voor kinderen. De activiteiten zijn afgestemd op de interesses en de ontwikkeling van de kinderen. Ook in de schoolvakanties en op schoolvrije dagen is het extra leuk op de BSO. Heeft u alleen opvang nodig in de vakanties of op schoolvrije dagen? Ook dat kan! Om de BSO goed te regelen is er regelmatig contact tussen onze school en de BSO.

 

De kinderen van onze school gaan voor de BSO naar:

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de BSO via www.mijnsinne.nl. Heeft u vragen, wilt u meer weten over de kosten ofwilt u een kijkje nemen? De medewerkers op de afdeling Relatiebeheer van Sinne horen graag van u via: 

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
De medewerkers opde afdeling Relatiebeheer van Sinne horen graag van u, via telefoonnummer 058  257 60 70 of per e-mail: info@sinnekinderopvang.nl.

 

Meer informatie vindt u op: www.sinnekinderopvang.nl