Wynwizer

 

Wynwizer is een openbare basisschool. Dit houdt in, dat de school open staat voor leerlingen met respect voor ieders culturele en\of levensbeschouwelijke achtergrond. 


Wynwizer is per 1 augustus 2003 gestart als zelfstandige basisschool in de wijk Zuiderburen te Leeuwarden. Deze nieuwbouwwijk, aan de rand van de stad Leeuw
arden kan het best omschreven worden als 'wijk van wind en water'. 


De naam Wynwizer, bedacht door één van onze ouders, verwijst naar deze omschrijving en naar ons logo (een uil). 'Wyn' is het Friese woord voor wind. 'Wizer', Fries voor wijzer, verwijst naar de wijsheid van de uil. De gehele naam 'Wynwizer' betekent windwijzer. Deze geeft enerzijds aan uit welke hoek de wind waait, zodat we met zorg onze koers kunnen kiezen.

Anderzijds geeft het alle windrichtingen aan, en daarmee de herkomst van onze leerlingen. Deze komen namelijk ook uit alle windstreken. Dat betekent ook, dat onze leerlingen over het algemeen niet Friestalig zijn. 

Ouderparticipatie is een groot goed op Wynwizer. Onze ouders zijn op velerlei terrein actief in en rond de school en leveren een wezenlijke bijdrage aan het reilen en zeilen. Laagdrempeligheid is daarbij ons uitgangspunt. Samen, school en ouders, hebben immers hetzelfde doel voor ogen: een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. 
Meer weten? Lees dan vooral verder op onze website of neem contact op. 

Ons adres:

obs Wynwizer
Pikemar 17
8939 CR Leeuwarden

Tel. 058 - 288 02 50

info.wynwizer@proloog.nl