Algemeen

Schooltijden
We hebben een continurooster.
Onze schooltijden zijn als volgt:

  • dagelijks van 8.25-14.15 uur      

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer ouders in de wijk Zuiderburen (willen) gaan wonen, is één van de stappen vaak het zoeken van een school. Wij zijn graag bereid u de nodige informatie te verstrekken. Uiteraard kan een bezoek aan deze website een eerste stap zijn. Maar het is waarschijnlijk dat u wel iets meer zou willen weten. U kunt er dan voor kiezen een informatiepakket aan te vragen (zie adresgegevens) en/of een bezoek aan onze school te brengen. Wanneer u kiest voor Wynwizer, meldt u uw kind(eren) aan door middel van ons inschrijfformulier. Voor vierjarigen is de stap naar het basisonderwijs vaak best spannend. Daarom bieden we de mogelijkheid uw kind een aantal keren te laten meedraaien op school om al vast een beetje te kunnen wennen. In principe starten we hiermee vier weken voor de vierde verjaardag. De momenten worden altijd in overleg met de ouders vastgesteld. Ook voor de al wat oudere leerlingen kan de overstap naar een nieuwe school spannend zijn. Ook voor hen bestaat de mogelijkheid ter kennismaking een dag(deel) in de nieuwe groep mee te draaien.