Inspectie


Ouders en leerlingen kunnen met hun vragen aan Inspectie terecht op het volgende adres:

De inspectie hanteert een toezichtkader, waarin onder andere is vastgelegd op welke wijze en met welke frequentie de kwaliteit van de school wordt onderzocht. Het toezicht werkt op basis van risico's. De inspectie maakt voor alle scholen jaarlijks een risico-analyse.

Hierbij onderzoekt de inspectie de opbrengsten (cito), de jaarstukken (zoals verloop personeel en leerlingen, financiën etc) en signalen (zoals klachten van ouders en signalen in de media). Scholen waar geen risico's zijn aangetroffen krijgen dat jaar niet meer met toezicht te maken - tenzij daar een concrete aanleiding toe ontstaat. Deze scholen komen in een zogenaamd basisarrangement. In de volksmond zeggen we dan dat deze scholen 'groen' zijn. Wel worden alle scholen in elk geval eens in de vier jaar bezocht.

           

Voor vragen over onderwijs kunt u de inspectie bellen:
telefoonnummer 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoonnummer 0900-111 3 111 (lokaal tarief).


Inspectierapport obs Wynwizer 2016
Klik hier voor het rapport 2016.

           
                       

 

Huidig inspectieoordeel: