De Medezeggenschapsraad (MR)
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
 

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad op de basisschool. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszakenVolgens de 'wet Medezeggenschap' moet elke school een medezeggenschapsraad hebben.             

          

De MR op de Wynwizer

Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De grootte van de MR hangt af van de grootte van de school. Op onze school bestaat de MR uit vier leerkrachten en vier ouders. De directeur is adviserend lid.


Wie zitten in de MR van de Wynwizer?

Ouders:

  • Koos Veerman (voorzitter)
  • Eelkje Nicolai
  • Wendy Geertsma
  • Peter Doevenspek

Leerkrachten:

  • Jolanda Jepma

  • Agnes Groot

  • Marjanne Sikkema

  • Femke Nijder (secretaris)

Welke invloed heb je in de MR?

Je vraagt je misschien af wat je als ouder te zeggen hebt in de MR. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Wat we niet bespreken, zijn problemen met individuele leerlingen of leerkrachten. Hiervoor kun je altijd terecht bij de betreffende leerkracht of bij de directeur.

Heb je een punt voor de MR?
Wanneer je als ouder zaken hebt waar je je zorgen of ideeën over hebt, dan kun je deze op de agenda laten zetten. 
Hiervoor kun je rechtstreeks contact zoeken met de MR via mail adres
mr.wynwizer@proloog.nl
. Je kunt ook een van de zittende ouders of leerkrachten aanschieten. We geven je natuurlijk een terugkoppeling van je ingebrachte punt na de eerste volgende vergadering.
                       

Onze vergaderingen

We vergaderen een aantal keer per jaar.   Zodra de geplande data voor het nieuwe schooljaar bekend zijn, plaatsen we de informatie hieronder.

      

Wat doet de MR?

De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid over allerlei zaken die met het reilen en zeilen van de school te maken hebben. Dit is vastgelegd in de WMS (wet medezeggenschap scholen) van 2006. Meer informatie hierover vind je op de website van Proloog. Klik 'hier' om deze informatie te lezen.

Instemmingsbevoegdheid kan bij bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. 
Adviesbevoegdheid heeft de MR bijvoorbeeld bij huisvesting van de school en over hoe de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.


Hoe weet je wat we besproken en besloten hebben?
In berichtgeving op Mijn School informeren we jullie over belangrijke punten besproken in de MR.


Verplichte kost
De MR heeft ook een aantal verplichtingen, zoals het opstellen van een  jaarverslag, jaarplan, mr reglement en een huishoudelijk reglement. In het vergaderoverzicht hierboven zie je tijdens welke vergadering we over deze documenten praten. Vastgestelde documenten vind je hieronder.

MR reglement
De MR functioneert op basis van een MR reglement. Dit reglement kunt u lezen/downloaden door op de link hieronder te klikken.

Huishoudelijk reglement

Jaarplan en een jaarplan