Methoden

Op de Wynwizer maken we gebruik van de volgende methoden:                        
  • Rekenen: 'Wereld in Getallen'
  • Taal/spelling: 'Taal in Beeld' en 'Spelling in Beeld'
  • Schrijven: 'Pennenstreken'
  • Technisch lezen: 'Veilig Leren Lezen'
  • Begrijpend lezen: 'Nieuwsbegrip en NieuwsbegripXL'
  • Engels: 'Take it easy'
  • Aardrijkskunde: 'Wijzer door de Wereld'
  • Geschiedenis: 'Wijzer door de Tijd'
  • Natuuronderwijs: 'Wijzer door de Natuur'
De gehanteerde methoden
De door ons gebruikte methoden worden op diverse wijze gehanteerd. Zo zal een methode als Veilig Leren Lezen vrijwel helemaal stapsgewijs worden doorlopen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de taal- en rekenmethode waar het gaat om de 'grote lijn'. Binnen deze methoden wordt gedifferentieerd ten behoeve van de individuele leerling. Dit kan betekenen dat er naast het methodisch materiaal ander
materiaal gebruikt wordt om aan specifieke behoeften van leerlingen te voldoen.

De wereldoriënterende methoden worden ingezet in het totaalpakket op het gebied van wereldoriëntatie. Daarnaast maken we gebruik van diverse werkwijzen en materialen. Zie ook bij Schoolconcept.

Zelfstandig werken en takenwerk vormt de basis van onze werkwijze.