Ouders

Ouderparticipatie is een groot goed op Wynwizer. Onze ouders zijn actief in en rond de school en leveren een wezenlijke bijdrage aan het reilen en zeilen. Laagdrempeligheid is daarbij ons uitgangspunt. Samen, school en ouders, hebben immers hetzelfde doel voor ogen: een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. 

Er zijn voor de ouders dan ook volop mogelijkheden om mee te werken: 
In de groep van hun kind door bijvoorbeeld te rijden bij een excursieinkopen te doen voor een viering, iets te vertellen over werk of hobby. Door zelf klassenouder te worden of door zitting te nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad. Er zijn volop mogelijkheden om als ouder een steentje bij te dragen.

Bij aanvang van het schooljaar ontvangen ouders het 'ouderhulpformulier' waarin wordt gevraagd aan te geven op welke manier u uw betrokkenheid voor de school wilt realiseren. Via dit formulier kunt u zich als ouder aanmelden voor één of meer activiteiten. Natuurlijk kunt u zich door het jaar heen ook opgeven. Meld dit dan even bij de leerkracht of de klassenouder van uw kind.