Beleid


Beleidsnotities

           
Zowel op bovenschools niveau (Proloog) als op schoolniveau wordt bij voortduring beleid ontwikkeld. Informatie hierover is opgenomen in de schoolgids. Bovendien ligt er op school informatie ter inzage. Hierbij valt te denken aan zaken als leerplicht, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof, vervanging zieke leerkrachten etc. Kijk ook op de downloadpagina. Daar zijn verschillende van deze documenten beschikbaar.