Onderwijskundige visie

                           
Op de Wynwizer vinden we het belangrijk dat ieder kind…

·        kan werken en leren in een veilig klimaat

·        zich ontwikkelt door het aanleren van kennis en vaardigheden

·        zich ontwikkelt door (zelf) te ontdekken

·        zich ontwikkelt door interactie met leerkrachten en leerlingen

·        de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, zonder storend te zijn voor anderen

·        wordt uitgedaagd (in aanbod)

·        verantwoordelijkheid krijgt, verantwoordelijk draagt en verantwoordelijkheid deelt

Bovenstaande uitgangspunten geven mede vorm aan het onderwijs bij ons op school.

We hebben een heldere leerlijn voor taal, rekenen en lezen. Er is differentiatie in aanbod en verwerking. Er heerst een taakgerichte werksfeer ener is afwisseling tussen zelfstandig werken en samenwerken.

Het afgelopen jaar hebben we extra ruimtes ingericht waar kinderen zelfstandig of samen aan het werk kunnen met hun dag-/weektaak. Deze “werkpleinen” kernmerken zich door hun flexibele inzet. Kinderen kunnen hier werken met ipads of windowstablets.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids. Deze is via onze website beschikbaar.